Ing. Eva Zdařilová
J. B. Foerstera 25, 37007, České Budějovice
IČ: 72143487
e-mail: eva.zdarilova@hanaglass.cz
Tel.: 00420 776 567 078